Firemní vzdělávání pro HTechnologies, s.r.o.

Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu:

Firemní vzdělávání pro HTechnologies, s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013482

Příjemce:

HTechnologies, s.r.o.

Rozpočet projektu:

540 272,00 Kč, příspěvek EU 459 231,20 Kč

Období realizace:

10/2019 – 9/2021

Cíl projektu:

Projekt „Firemní vzdělávání pro HTechnologies, s.r.o.“ je v souladu s cílem výzvy zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Do projektu bude zařazeno 11 zaměstnanců, v souladu s dalším cílem výzvy, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, budou do projektu zařazeni také zaměstnanci ve věku nad 54 let.

Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.